Systemy sygnalizacji włamania i napadu

System alarmowy jest chyba najpowszechniej stosowanym zabezpieczeniem ochrony różnorodnych obiektów. Najbardziej podstawowe systemy mają głównie za zadanie odstraszyć potencjalnych intruzów, natomiast możliwości najnowocześniejszego i znacznie bardziej zaawansowanego systemu alarmowego są o wiele większe. Rozbudowane możliwości powiadomień przez sieć telefonii komórkowej, kontrola poprzez telefon komórkowy, smartfon czy komputer, rejestracja poszczególnych zdarzeń to tylko ułamek pełni funkcjonalności systemu.

Podstawowy system alarmowy składa się z centrali, urządzenia sterującego oraz czujników i sygnalizatorów. Centrala alarmowa to główny element układu stanowiący o jego funkcjonalności oraz nadzorujący jego pracę. Nowoczesna centrala powinna posiadać także szereg zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych oraz jej uszkodzeniem. Jeśli chodzi o czujniki obecnie wykorzystuje się dwa rodzaje – magnetyczne (montowane na oknach, drzwiach i innych wejściach) oraz na podczerwień (wykrywające ruch). W zależności od zaawansowania systemu alarmowego istnieje możliwość włączenia alarmu głośnego, cichego, powiadomienia ochrony, właścicieli budynku (różnymi środkami) i wiele innych opcji.

U nas nabędą Państwo zarówno kompletne systemy alarmowe jak i poszczególne elementy całego układu. Proponujemy ogromny wybór akcesoriów, przewodów, czujników, centrali alarmowych oraz dodatkowych modułów zwiększających możliwości danego systemu. Nasze propozycje to sprzęt sprawdzony, niezawodny, oferowany w bardzo atrakcyjnych cenach.

Centrale alarmowe

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do realizacji systemów sygnalizacji włamania i napadu – od prostych modułów przeznaczonych do zabezpieczenia kiosków i domków letniskowych, po zaawansowane i złożone systemy łączące funkcjonalność systemu alarmowego z rozbudowanymi funkcjami automatyki i kontroli dostępu.

ABAX

Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX jest rozwiązaniem proponowanym przez firmę SATEL dla tych instalacji alarmowych, w których układanie okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy systemu jest uciążliwe lub całkowicie niemożliwe.

Czujki

Rodzaje czujek w instalacjach alarmowych. W zależności od tego, w jaki sposób chcemy zabezpieczyć obiekt, mamy do wyboru kilka rodzajów czujek. Do najczęściej stosowanych należą czujki ruchu PIR, dualne, gazu, czadu, dymu, zalania oraz kontaktrony. Szeroki wybór wśród czujników sprawia, że obecne systemy alarmowe nie tylko zabezpieczają nas przed wtargnięciem osób trzecich, ale dbają również o nasze bezpieczeństwo, sygnalizując zagrożenie pożarowe lub niebezpieczeństwo związane z ulatnianiem tlenku węgla - CO.

Pasywne czujki ruchu wykorzystują zjawisko emisji promieniowania podczerwieni. Posiadają podwójny element piroelektryczny. Zaawansowany mechanizm cyfrowej kompresji temperatury umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur. Czujek tego typu nie należy montować bezpośrednio nad źródłem ciepła oraz w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ich detektor nie powinien obejmować przestrzeni o dużej rozpiętości temperatur.

Dualne czujki ruchu charakteryzują się dużą odpornością na fałszywe alarmy, dzięki zastosowaniu dwóch detektorów: czujnika mikrofalowego (MW) oraz podwójnego elementu piroelektrycznego (PIR). Czujki tego typu stosuje się w miejscach narażonych na przepływ zimnego i gorącego powietrza. Najczęściej znajduje zastosowanie w kotłowniach, garażach, korytarzach, halach itp. Szerokie zastosowanie znajdują też dualne czujki: PIR + element wykrywający zbicie szyby. Stan alarmowy wywoływany jest w przypadku, gdy oba detektory wykryją badane zmiany środowiskowe.

Czujki gazu (ziemnego, propan butan, czadu) posiadają mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury i umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur. W momencie przekroczenia progowego stężenia gazu, następuje sygnalizacja optyczna i akustyczna. Czujki same monitorują napięcie zasilania i poprawność działania sensora gazu.

W czujkach dymu i ciepła zastosowano fotoelektryczny detektor dymu widzialnego i nadmiarowo-różniczkowy sensor temperatury. Czujki tego typu pracować mogą w trzech trybach: detekcja dymu, detekcja wzrostu temperatury oraz detekcja dymu i wzrostu temperatury.

Czujki zalania stosowane są w miejscach bezpośrednio narażonych na ryzyko wycieku. Po osiągnięciu wysokości poziomu wody, na której umieszczone są elektrody czujki, po ok 4 sekundach następuje sygnalizacja zalania.

Czujki magnetyczne wykorzystują działanie pola magnetycznego. Składają się z dwóch elementów: magnesu i rurki z zatopionymi dwoma stykami. Stosuje się je do zabezpieczenia drzwi oraz okien. W chwili otwarcia okna następuje odsunięcie magnesu od kontaktronu i rozwarcie styków, co skutkuje wywołaniem alarmu.

Sygnalizatory

Celem systemu alarmowego jest informowanie o wykryciu różnego rodzaju zagrożeń. Głównym zadaniem jest zasygnalizowanie o niepowołanym wtargnięciu na chroniony obszar. Dodatkowo system może ostrzegać właścicieli posesji o pojawiającym się dymie czy też np. wycieku wody. Użycie sygnalizatorów alarmowych jest jednym z podstawowych sposobów na osiągnięcie tego celu.

Sygnalizatory alarmowe dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Podział ten wiąże się głównie z miejscem montażu, zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi i designem. Wybór kształtu i kolorystyki sygnalizatora jest sprawą indywidualną. Dostępna, szeroka oferta w tym przypadku ułatwia dobranie produktu, który harmonijnie dopasuje się do architektury budynku, na którego elewacji zostanie zainstalowany. Każda z tych grup posiada różne kombinacje formy sygnalizacji (dźwiękową i/lub świetlną), która ma powiadomić najbliższe otoczenie o zdarzeniu.

Komunikacja i powiadamianie

Podstawowym zadaniem skutecznego systemu alarmowego jest powiadomienie o wykryciu zagrożenia. Z tego właśnie powodu urządzenia z grupy „komunikacja i powiadamianie” pełnią bardzo istotną rolę w systemie, niezależnie od wykorzystywanej technologii. Możliwości wykorzystania tych urządzeń są jednak dużo większe. Można je zastosować do osobistego powiadamiania osób zainteresowanych, poprzez przekazywanie informacji do firmy realizującej ochronę fizyczną, jak również do zdalnej konfiguracji i zarządzania systemem alarmowym.

Sterowniki radiowe

Piloty radiowe oferują wygodny sposób sterowania różnymi urządzeniami. Ten sposób sterowania można wykorzystać w systemach alarmowych, np. do włączania i wyłączania czuwania, czy wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Wygodnie jest również sterować zdalnie podnoszeniem lub opuszczaniem rolet, czy otwieraniem bramy garażowej i bramy wjazdowej na posesję.

Zasilacze buforowe

Zasilacze buforowe stanowią bardzo ważny element systemu alarmowego. To właśnie dzięki nim system alarmowy może pracować nieprzerwanie nawet w sytuacji kiedy zasilanie podstawowe jest uszkodzone przez wiele godzin. W przypadku zaniku zasilania podstawowego, zasilacz buforowy zaczyna dostarczać energię z podłączonego do niego akumulatora. Najczęściej jest nim szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy, doskonale sprawdzający się w zastosowaniach zasilania buforowego.

Obudowy

Niektóre elementy systemu alarmowego instalowane są w specjalnych obudowach. Rolą tych obudów jest: zapewnienie zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem urządzeń systemu, wykrywanie próby nieautoryzowanego dostępu i ułatwienie uporządkowania całej instalacji.

Tel: +48 602 530 148

Adres: Ul. Józefa Wybickiego 4/25
05-600 Grójec